Radni udzielili absolutorium burmistrzowi Nysy

Czwarty punkt dzisiejszych obrad był szczególnie ważny dla burmistrza Nysy, Kordiana Kolbiarza. Po raz kolejny włodarz miasta otrzymał od radnych absolutorium. 

Po prawie godzinnej debacie burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz otrzymał od radnych absolutorium. Na początku rajcowie usłyszeli uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017 r. oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nysy.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa jako JEDYNA WIARYGODNA instytucja oceniająca wykonanie budżetu POZYTYWNIE zaopiniowała zrealizowanie naszego budżetu za 2017 r.! RIO oceniała też nasze zadłużenie. Wbrew temu co chcieliby niektórzy nasz budżet jest w dobrej kondycji, a poziom zadłużenia na bardzo bezpiecznym poziomie. W oparciu o pozytywną opinię RIO radni rady miejskiej udzielili mi ABSOLUTORIUM za 2017 r. Dziękuję! Działamy razem! – napisał na swoi fanpage’u burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz.

W głosowaniu jawnym udział brało 17 radnych. 12 było za, 5 radnych opozycji głosowało przeciw przyznaniu absolutorium. Większością głosów absolutorium zostało przyznane burmistrzowi Kolbiarzowi.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.