Radni Rady Powiatu przed kolejnym spotkaniem

XXXVIII sesja Rady Powiatu przed nami. Zebrani poruszą najważniejsze tematy związane z naszym regionem. Sesja już w piątek. 

Jak co miesiąc w Muzeum Powiatowym spotykają się radni Rady Powiatu Nyskiego. Już w piątek radni sprawdzą sprawozdanie finansowe nyskiego szpitala, a także dowiedzą się jak przez ostatni rok działało muzeum. Zebranie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców, więc każdy może zobaczyć jak wyglądają prace rady oraz jakie tematy są poruszane.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z XXXVII sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i wnioski radnych,

4. Sprawozdanie finansowe Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nysie za 2017 r.,

a) przedstawienie sprawozdania,

b) stanowisko Zarządu,

c) opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Finansów, Budżetu, Spraw Statutowych i Regulaminowych,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nysie za rok obrotowy 2017,

5. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za 2017 r.,

a) przedstawienie sprawozdania,

b) stanowisko Zarządu,

c) opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Finansów, Budżetu, Spraw Statutowych i Regulaminowych,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za rok obrotowy 2017,

6. Sprawozdanie z działalności Muzeum Powiatowego w Nysie za 2017 r.

a) przedstawienie sprawozdania,

b) stanowisko Zarządu,

c) opinia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,

d) dyskusja,

e) przyjęcie sprawozdania.

7. Informacja nt. przygotowań do letniego sezonu turystycznego w powiecie nyskim,

a) przedstawienie informacji,

b) stanowisko Zarządu,

c) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Transportu i Dróg, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

d) dyskusja,

e) przyjęcie informacji.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie,

b) przyznania odznaczenia „Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR”,

c) zmiany uchwały nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski,

d) zmiany uchwały nr VI/62/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budowa, przebudową, remontem , utrzymaniem i ochroną dróg

e) ustalenia wynagrodzenia Starosty Nyskiego,

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

g) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok,

h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2036.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.