Przedostatnia sesja obecnej rady

LVI sesja Rady Miasta już w środę. Jakie tematy zostaną poruszone?

Którzy radni powalczą o koleją kadencję samorządową? Kogo zobaczymy na listach kandydatów do miasta i powiatu? Wciąż nie wszystkie pytania są wyjaśnione. Choć wciąż nie wszyscy zdradzają swoje plany to jedno jest pewne. Nie wszystkich obecnych rajców zobaczymy w sali sesyjnej w przyszłej kadencji. Dla niektórych nadchodzące zebrania będą ostatnimi.

Podczas zbliżającej się sesji radni poruszą następujące tematy:

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Interpelacje radnych.
3. Wnioski radnych.
4. Oświadczenia radnych.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr XLIX/742/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018r.
w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych,
2) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 48 k.m. 55, obręb Górna Wieś).
4) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 46 k.m. 60, obręb Średnia Wieś),
5) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 1/52 k.m.2, obręb Radoszyn),
6) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 603/1 k.m. 9, obręb Domaszkowice),
7) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 603/2 k.m. 9, obręb Domaszkowice),
8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 605/1 k.m. 9, obręb Domaszkowice),
9) określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

 

Sesja w nyskim magistracie już w środę o godzinie 9.00.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.