Przed nami sesja gminy

Jak co miesiąc radni Rady Miejskiej w Nysie będą podejmować najważniejsze uchwały dotączące naszej gminy. Najbliższa sesja zaplanowana jest na środę (29.11) na godzinę 8.00.

Porządek XLV

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwał w  sprawach:

1) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bojowników o Wolność w Niwnicy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bojowników o Wolność w Niwnicy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwnicy,

2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kopernikach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kopernikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Kopernikach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kopernikach,

3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goświnowicach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goświnowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Goświnowicach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goświnowicach,

4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Białej Nyskiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Białej Nyskiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej,

5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Nysie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego w Nysie,

6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nysie w ośmioletnią Sportową Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nysie,

7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie,

8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. 2 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. 2 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie,

9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie,

10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie,

11) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok,

12) zmiany uchwały Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2041,

13) rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały,

14) ustanowienia honorowych wyróżnień pn.: „Tryton Nyski” i „Mały Tryton Nyski”.

3. Zakończenie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.