Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie Mirosław Aranowicz informuje, że XXXI sesja Rady Powiatu w Nysie odbędzie się 27 października, o godz. 11.00 w Muzeum Powiatowym w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z XXX sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i wnioski radnych,

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych i z działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Nysie i w Pokrzywnej,

a) przedstawienie informacji,

b) stanowisko Zarządu,

c) opinia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji oraz Komisji Finansów, Budżetu, Spraw Statutowych i Regulaminowych,

d) dyskusja,

e) przyjęcie informacji.

5. Informacja z działalności Ogniska Artystycznego w Nysie w roku szkolnym 2016/2017

a) przedstawienie informacji,

b) stanowisko Zarządu,

c) opinia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,

d) dyskusja,

e) przyjęcie informacji.

6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r.

a) przedstawienie analizy przez Przewodniczącego Rady Powiatu,

b) przedstawienie analizy przez Starostę Nyskiego,

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za 2016 r.

b) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za 2016 r.

c) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok,

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2026.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

źródło: Powiat Nyski

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.