Reklamy zalewają i szpecą Nysę od lat. Brak jakiekolwiek wyczucie estetyki, poszanowania podziałów elewacji i zasad kompozycji aż kują w oczy niemal na każdym rogu. Zakończone zostały już prace nad projektem uchwały, która ma uporządkować reklamy w Śląskim Rzymie.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778, poz. 904)
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, do którego sporządzenia Rada Miejska w Nysie przystąpiła uchwałą Nr XVIII/272/16 z dnia 30 marca 2016r
 
Projekt uchwały dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 06.09.2017 r. do 06.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, II piętro, pokój nr 201, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem www.nysa.eu w zakładce „Kodeks Krajobrazowy dla Nysy” oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.
 
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie uchwały, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nysy na adres: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres nysa@www.nysa.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz przedmiot uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2017 r.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.