Radni spotkają się po raz 49.

Do wyborów coraz bliżej, jednak radnym zostało jeszcze kilka spotkań przed wyborczą rywalizacją. Kolejna sesja rady już w środę (28 marca). 

Informacje o Nyskim Bonie Wychowawczym, odwołania członka Komisji Urbanistyki i Rolnictwa oraz podział Gminy Nysa na okręgi wyborcze – m.in. takie tematy zostaną poruszone na środowej sesji Rady Miejskiej. Na zebranie może przyjść każdy mieszkaniec gminy i dowiedzieć się jak wygląda praca nyskich rajców.

Porządek XLIX

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 28 marca 2018 roku, godz. 12.00

 1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej,

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Nysie w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

6. Informacja z realizacji programu „Bon wychowawczy” za rok 2017.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta Dużej Rodziny” w 2017 r.

8. Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji działań podjętych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017 – 2021.

9. Informacja zbiorcza o wysokości należności umorzonych w 2017 r.

10. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego,

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka,

3) zmiany uchwały Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa na lata 2014-2032”,

4) rozpatrzenia skargi mieszkanki Nysy wniesionej pod sygnaturą nr AO.OK.1510.2.2018 na działalność Burmistrza Nysy,

5) odwołania członka Komisji Urbanistyki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Nysie,

6) uchylenia uchwały Nr XLVII/701/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nysa w ramach procedury repatriacyjnej, czteroosobowej rodzinie polskiego pochodzenia z Kazachstanu,

7) podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

8) podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

9) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,

10) zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2041.

11. Sprawy różne, wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 

Źródło – UM Nysa

Podobne Posty

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.