Rady Programowe poszczególnych kierunków studiów dokonały gruntownego przeglądu programów kształcenia pod kątem jak najlepszego ich dostosowania do wymogów profilu praktycznego. Zmiany w programach kształcenia, zatwierdzone na posiedzeniu Senatu 26.05.2017 r., oprócz doskonalenia efektów kształcenia specyficznych dla każdego kierunku studiów, dotyczą także wprowadzenia „Programu pięciu dodatkowych kompetencji”. Program ten ma na celu zwiększenie konkurencyjności absolwentów PWSZ w Nysie na rynku pracy.

  1. Wykorzystanie dronów w praktyce zawodowej. Studenci wybranych kierunków studiów, w ramach zajęć programowych, zapoznają się z tematyką wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w ich przyszłej pracy zawodowej. Kurs pilotażu bezzałogowych statków powietrznych dla wszystkich chętnych studentów PWSZ w Nysie.
  2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej. W planach studiów wszystkich kierunków studiów przewidziano zajęcia warsztatowe z zakresu zakładania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia poprowadzą profesjonaliści, którzy odnieśli sukces w biznesie.
  3. Zwiększony wymiar języków obcych. Wszyscy chętni studenci będą mogli poszerzyć swoje kompetencje językowe w ramach dwóch dodatkowych semestrów nauki wybranego języka obcego.
  4. Wyjazdy studyjne. Studenci ostatniego roku studiów wezmą udział w branżowych targach krajowych i międzynarodowych, wizytach w wiodących instytucjach i firmach oraz konferencjach naukowych. Wyjazdy te umożliwią studentom nawiązanie kontaktów zawodowych oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami rynkowymi przed wejściem na rynek pracy.
  5. Pierwsza pomoc w wypadkach zawodowych i ratownictwie drogowym. Wszyscy studenci w ramach programów kształcenia odbędą szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym naciskiem na zagrożenia związane z wykonywanym zawodem oraz w ratownictwie drogowym. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów medycyny ratunkowej.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.