Kolejne studia magisterskie w PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie istnieje już od prawie 17 lat. W tym roku uczelnia ma szanse zrobić kolejny krok w kierunku rozwinięcia programu studiów. 

Architektura, bezpieczeństwo wewnętrzne, kosmetologia, zarządzanie i inżynieria produkcji, jazz i muzyka estradowa – te kierunki mają szansę wzbogacić się o studia drugiego stopnia. Uczelnia na przestrzeni lat otwierała się na kolejne kierunki, a studenci zgłaszali potrzebę stworzenia studiów magisterskich.

Jeśli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaakceptuje wniosek władz nyskiej uczelni, studenci będą mogli rozpocząć naukę na studiach drugiego stopnia już w przyszłym roku akademickim. Tym samym żacy będą mogli durównać m.in. studentom pielęgniarstwa, którzy 5 – letnie studia mają od kilku lat.

Stworzenie w Nysie kolejnych studiów drugiego stopnia może zatrzymać młodych dorosłych w mieście. Takie przynajmnije nadzieje mają władze miasta i PWSZ.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.