Budownictwo energooszczędne – międzynarodowe seminarium w PWSZ w Nysie

Tematyka seminarium będzie dotyczyć współczesnego trendu realizacji obiektów energooszczędnych. Obserwuje się upraszczanie tego zagadnienia do bezkrytycznego wprowadzania urządzeń technicznych, które same w sobie nie są niczym złym, jednak ich zastosowanie w wielu wypadkach nie posiada głębszego i ekonomicznego uzasadnienia, co więcej podejmowane są próby ich propagowania bez uwzględniania lokalnych uwarunkowań środowiskowych.
Przedmiotem treści seminarium są zagadnienia związane z termoizolacyjnością budynków, wymianą powietrza z odzyskiem ciepła, pozyskaniem słonecznej energii cieplnej, wykorzystaniem ciepła odpadowego z klimatyzacji, a także akumulacją ciepła, przy jednoczesnym minimalizowaniu zastosowania urządzeń technicznych, a także uwzględnieniu wymagań konserwatorskich w odniesieniu do lokalnych uwarunkowań środowiska człowieka.
Seminarium ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę indywidualnego poszukiwania rozwiązań obiektów energooszczędnych systemowo zintegrowanych z lokalnymi uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego i społeczno-kulturowego człowieka. Dążenie do samowystarczalności energetycznej obiektów powinno być realizowane poprzez wprowadzanie rozwiązań architektoniczno-budowlanych, wspomaganych zastosowaniem urządzeń technicznych. Odwrócenie kolejności w poszukiwaniu rozwiązań energooszczędnych może prowadzić do podrzędnego traktowania podmiotu kształtowanej przestrzeni, jak również istotnych wartości architektury.

Program seminarium:

9.00  Rozpoczęcie

 1. Wykłady związane z określeniem uwarunkowań środowiskowych wpływających na rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, konstrukcyjno-materiałowe i instalacyjne obiektów energooszczędnych.
 2. Prezentacje prac studenckich podejmujących problematykę budownictwa energooszczędnego funkcjonującego w lokalnych uwarunkowaniach środowiska człowieka:
  • Przegląd prac konkursowych na przebudowę byłego obiektu wojskowego na Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne o cechach obiektu energooszczędnego w Prudniku.
  • Prezentacje wybranych prac dyplomowych.

13.00-13.30  Lunch

 1. Prezentacje rozwiązań konstrukcyjno materiałowych zmierzających do wprowadzenia w budownictwie materiałów naturalnych (glina, słoma).
 2. Forum Inicjatyw Budownictwa Ekologicznego „FI-BE” – jako propozycja szeroko pojętej współpracy naukowej i wdrożeniowej dla różnych podmiotów gospodarczych przy PWSZ
  w Nysie.

  • Zakład pomocniczy prefabrykacji elementów budowlanych stosowanych do budownictwa energooszczędnego (funkcjonujący przy udziale studentów PWSZ w Nysie – budowlane praktyki studenckie).
  • Laboratorium ekologicznych elementów budowlanych.
  • Stała wystawa elementów konstrukcyjno-materiałowych.
  • Promocje firm realizujących ekologiczne materiały budowlane.
 3. Dyskusja

16.00-17.00  Wycieczka po Fortach
17.00  Zamknięcie obrad seminarium

Dodaj komentarz